IN TEM QC PASSED

IN TEM QC PASSED

TEM QC PASSED: Tem QC là loại tem sử dụng để nhân viên QC dán khi kiểm tra hàng hóa , sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng. – Tem được sử dụng ở nhiều lỉnh vực khác nhau : may mặc, điện tử, thủy sản, ….. –...
read more