IN TEM PHỤ SẢN PHẨM

IN TEM PHỤ SẢN PHẨM

Theo quy định thì tất cả những hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam để đưa ra thị trườn tiêu thụ bắt buộc phải có tem nhãn phụ để giúp cơ quan chức năng quản lý dễ...
read more